O‘quvchilarni bitta ta'lim muassasasidan boshqasiga o‘tkazish (o‘quvchilar harakati)

Oʼquvchilarni bitta taʼlim muassasasidan boshqasiga oʼtkazish tartibi "Oʼquvchilarni sinfdan sinfga va bir umumiy oʼrta taʼlim muassasasidan boshqasiga oʼtkazish tartibi toʼgʼrisida"gi Nizomga muvofiq amalga oshiriladi (Аdliya vazirligi tomonidan 2015 yil 17 iyunda roʼyxatdan oʼtkazildi, roʼyxat raqami 2684).

Поделиться в: